VIVA STAR Bến Tre

Hệ thống nhượng quyền

VIVA STAR Bến Tre

Khu Phố Bình Khởi, Phường 6, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre