VIVA STAR Bệnh viện Thống Nhất

Hệ thống nhượng quyền

VIVA STAR Bệnh viện Thống Nhất

Bệnh viện Thống Nhất, Q. Tân Bình, TP.HCM (Ngã Tư Bảy Hiền)