VIVA STAR Bờ Bao Tân Thắng

Hệ thống nhượng quyền

VIVA STAR Bờ Bao Tân Thắng

207 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Tân Phú, TP.HCM