VIVA STAR Diệp Minh Châu

Hệ thống nhượng quyền

VIVA STAR Diệp Minh Châu

64 Diệp Minh Châu, P Tân Sơn Nhì, Q Tân Phú, TP.HCM