VIVA STAR Hoàng Diệu 2

Hệ thống nhượng quyền

VIVA STAR Hoàng Diệu 2

27 Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM