VIVA STAR Tân Phong

Hệ thống nhượng quyền

VIVA STAR Tân Phong

62 đường 65, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp HCM.