VIVA STAR Tây Thạnh

Hệ thống nhượng quyền

VIVA STAR Tây Thạnh

50A Đường B2, Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM