VIVA STAR Thịnh Phát

Hệ thống nhượng quyền

VIVA STAR Thịnh Phát

Khu phố 1, Đường 30/4, Thị trấn Dương Đông, Huyện Đảo Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang