VIVA STAR Vĩnh Lộc

Hệ thống nhượng quyền

VIVA STAR Vĩnh Lộc

114 - 116 đường số 3, Khu dân cư mới Vĩnh Lộc A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh