ĐÓNG

Tìm kiếm nội dung

Tradition Frappuccino

Frappuccino được tạo thành từ sự pha trộn cà phê hoặc kem, đá bào, một số nguyên liệu khác cùng một lớp sốt phía trên

Frappuccino được tạo thành từ sự pha trộn cà phê hoặc kem, đá bào, một số nguyên liệu khác cùng một lớp sốt phía trên

Đầu Trang
Viva Star Coffee - Logo