logo

Liên hệ

Awesome Image Awesome Image

Anh Lĩnh – Chủ Cửa Hàng VIVA STAR COFFEE

“Tôi biết đến cà phê Viva cũng khá lâu rồi, cũng đã được thưởng thức rất
nhiều lần và gần đây mới có cơ hội hợp tác. Trước khi bắt đầu, tôi cũng khá
e ngại vì Viva hoạt động chính ở TP. Hồ Chí Minh, mà chi nhánh tôi mở ở
Thanh Hóa nên việc hỗ trợ vận hành có thể gặp vài thiếu sót. Nhưng thực
tế ngay từ khi bắt đầu, Viva đã hỗ trợ rất nhiệt tình từ khâu vận hành, đào
tạo, kinh doanh,… và nhân viên thân thiện như người thân trong nhà vậy.
Hợp tác cùng Viva khá thuận lợi, hầu như tôi chỉ cần bỏ vốn đầu tư cho
lần đầu, trang thiết bị dùng lâu dài nên không phải tốn thêm nhiều khoảng
phát sinh sau này.
Dự định hiện tại, tôi vẫn sẽ tập trung để phát triển vào cửa hàng đang
có và trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục đồng hành với Viva để mở thêm nhiều
cửa hàng mới.”

Đăng Ký
Nhượng Quyền Thương Hiệu

Không một sản phẩm hay dịch vụ nào là không có giá trị. Thế nhưng với VIVA STAR COFFEE giá trị chúng tôi mang đến cho khách hàng phải là giá trị tốt nhất bằng tất cả tâm huyết là lòng đam mê để tạo ra.

Phát Triển Nhượng Quyền

  ĐỐI TÁC NỔI BẬT

  Brand Logo
  Brand Logo
  Brand Logo
  Brand Logo
  Brand Logo
  Brand Logo
  Brand Logo
  Brand Logo
  Brand Logo
  Brand Logo
  Brand Logo
  Brand Logo
  Brand Logo
  Brand Logo
  Brand Logo
  Brand Logo
  Brand Logo
  Brand Logo

  CHỨNG CHỈ VÀ GIẢI THƯỞNG